Sibelco

FR

SIBELCO wenst in de nabije toekomst een aanvraag in te dienen voor een vergunning (Permis Unique) klasse 1 om de continuïteit te verzekeren van de activiteit voor het winnen van mergel en ook om aan te vangen met de herinrichting van de groeve tijdens de komende exploitatiejaren.

Beschrijving Van Het Project

De Marnebel-groeve, eigendom van Sibelco en Hermans Marc, is gelegen op een kalksteenplateau tussen de Maas en de Jeker, en sinds de jaren 50 in bedrijf. Het terrein beslaat ongeveer 22 hectare. De vergunningsaanvraag leidt niet tot een uitbreiding van de huidige oppervlakte van de groeve.

Het herinrichtingsplan dat Sibelco in haar toekomstige vergunningsaanvraag zal indienen, zal niet alleen betrekking hebben op de duurzame herinrichting van de reeds geëxploiteerde gedeelten van de groeve, maar ook op de noodzakelijke beveiliging van de wanden van de groeve. De uitvoering van deze doelstelling zal worden verzorgd door Tradecowall.

Op lange termijn zal deze herinrichting de ontwikkeling bevorderen van de biodiversiteit die reeds in de omgeving van de groeve aanwezig is.

De Marnebel-groeve bevindt zich in de Rue du Garage 257 in Bassenge.

DE VOLLEDIGE PRESENTATIE VAN HET PROJECT VINDT U HIER

Video van voorgestelde alternatieven

Procedure

DONDERDAG 16 JUNI 2022 om 18h00

Zoals wettelijk vereist voor dit soort projecten, moet een milieueffectenrapport (MER) worden opgesteld door een onafhankelijk erkend adviesbureau en vooraf moet een informatiebijeenkomst gehouden worden.

Deze informatiebijeenkomst heeft plaats gevonden op donderdag 16 juni om 18h00 in de zaal “Salle de la Passerelle, gelegen te “Chemin du Tram N°2” in Bassenge.

Tijdens deze informatiebijeenkomst werd het project aan de burgers voorgesteld die al hun vragen konden stellen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het bureau Aquale, dat verantwoordelijk is voor de studie.

U vindt de officiële notulen, opgesteld door de gemeente, door te klikken op de volgende link. Deze notulen bevatten alle opmerkingen en suggesties van de burgers en worden door het studiebureau geanalyseerd.

VANAF DONDERDAG 16 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 1 JULI 2022

Alle opmerkingen die in de brieven van de burgers worden gemaakt, worden momenteel door het studiebureau Aquale geanalyseerd.

DINSDAG 23 AUGUSTUS 2022

Sibelco had een ontmoeting met enkele leden, vertegenwoordigers van de vzw "Goed leven in de Jekervallei". Het doel van deze bijeenkomst was de dialoog aan te moedigen en het project op een transparante manier te bespreken.

MAANDAG 3 OKTOBER

De leden van de VZW « Goed leven in de Jekervallei » werden uitgenodigd om een volledige presentatie bij te wonen van het bedrijf Tradecowall, belast met de herinrichting van de groeve. Twee personen waren aanwezig en konden een gerehabiliteerde site ontdekken in Jambes, in de regio Namen.

Deze website is bedoeld om u op de hoogte te houden van de evolutie van het project gedurende de vergunningsaanvraagprocedure. Alle informatie met betrekking tot het project zal op deze site geplaatst worden. Als u echter meer specifieke vragen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren:

Peps communication +32 (0)4/337. 53. 05

Tijdens het project staat Peps Communication, met haar expertise op het gebied van milieucommunicatie, Sibelco bij in haar contacten met burgers en met lokale en regionale overheden om zo tot een goed verloop van het dossier te komen.

Wie is Sibelco

Sibelco werd opgericht in 1872. Van oudsher levert het bedrijf zand aan de grote glasproducenten in België.

Vandaag is Sibelco een wereldwijde leverancier van mineralen aan diverse industrieën zoals glas, keramiek, bouw, wegenbouw, polymeren, landbouw alsook waterbehandeling en -zuivering.

Sibelco heeft duidelijke prioriteiten en doelstellingen inzake duurzaamheid bepaald. Via zijn milieu- en sociale strategie draagt Sibelco bij tot 12 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Meer info : www.sibelco.com